menu
Agnieszka Gajewska
Agnieszka Gajewska
biegły rewident, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wiceprezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce

Biegły rewident, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Wiceprezes Zarządu O/O w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W latach 2015-2019 była Prezesem OR Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie. Prezes MAKTE Kancelarii Audytorów i Doradców Sp. z o.o. Ukończyła studia na wydziale Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej, posiada wydany przez Ministra Finansów Certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz Certyfikat uprawniający do prowadzenia Ewidencji Papierów Wartościowych w instytucjach finansowych.

W początkach pracy związana z Giełdą Papierów Wartościowych - nadzorowała ewidencję i obrót papierami wartościowymi. W latach 1994-2005 współtworzyła System Zarządzania „Symfonia”. Wdrażała organizację księgowości w kilkudziesięciu spółkach m.in. giełdowych, współpracowała przy prospektach emisyjnych, procesach wprowadzania spółek do publicznego obrotu, a także wdrażała międzynarodowe standardy rachunkowości zarówno w sporządzaniu jednostkowych jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oraz Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów.