menu
Cezary Pieńkosz
Cezary Pieńkosz
Doradca podatkowy, prawnik (absolwent prawa UW), wykładowca zagadnień podatkowych w obszarze VAT i fakturowania.

Doradca podatkowy, prawnik (absolwent prawa UW), wykładowca zagadnień podatkowych w obszarze VAT i fakturowania, stały, wieloletni (od 2009 r.) wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Prowadzi zajęcia w SKwP O/O W Warszawie na kursach zawodowych w obszarze podatku VAT, Ordynacji podatkowej, tzw. podatków kosztowych, jak również na szkoleniach jednodniowych z zakresu podatku VAT oraz fakturowania. Na przestrzeni lat prowadził szkolenia jednodniowe z zakresu podatku VAT oraz fakturowania przede wszystkim dla SKwP O/O w Warszawie, w tym również w Płocku, Siedlcach, Ciechanowie ale także dla SKwP O/O w Krakowie, dla SKwP O/O w Białymstoku, dla SKwP O/O w Rzeszowie.

Od 2001 r. zajmuje się czynnie świadczeniem usług doradztwa podatkowego. Od roku 2010 do chwili obecnej prowadzi indywidualną praktykę doradczą w ramach której świadczy usługi doradztwa podatkowego dla szerokiego spektrum klientów, poczynając od małych i średnich przedsiębiorców (w tym prowadzących działalność w formie JDG), poprzez spółki z o.o. i akcyjne w tym wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych, a kończąc m.in. na stowarzyszeniach sportowych. Specjalizuje się w ocenie skutków podatkowych realizowanych transakcji i planowanych przedsięwzięć gospodarczych, a także wspiera przedsiębiorców w trakcie kontroli podatkowych, celno-skarbowych, postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Uczestniczy w kompleksowych projektach doradczych takich jak m.in. przygotowanie dokumentacji cen transferowych, wybór optymalnych modeli biznesowych pod kątem podatkowym, czy też opracowanie strategii podatkowej firm, wdrażanie wewnętrznych procedur pod kątem realizacji obowiązków informacyjnych ciążących na podatnikach (w tym w zakresie raportowania MDR). Wspiera przedsiębiorców i księgowych w procesie wdrażania KSeF i dostosowania się do nowych wymogów fakturowania wynikających z wprowadzenia e-faktury (faktury ustrukturyzowanej).