Rejestracja menu
Elżbieta Woźnicka
Elżbieta Woźnicka
Prezes Zarządu firmy „EURO ROMB” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, świadczącej od ponad 20 lat usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek Zarządu O.O. w Warszawie SKwP

Prezes Zarządu firmy „EURO ROMB” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, świadczącej od ponad 20 lat usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Od 2000 roku członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie, w którym wcześniej przeszła całą ścieżkę edukacyjną od samodzielnego księgowego do głównego księgowego. Jako jedna z pierwszych, po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu, uzyskała tytuł certyfikowanego eksperta usług księgowych (CEUK).

Do Koła Członkowskiego Biur Rachunkowych przy O/O w Warszawie należy również od 2000 roku, od 2007 roku jest członkiem jego zarządu, a od 2012 roku jego prezesem. Od września 2015 r. działa w Komisji ds. członkowskich w swoim macierzystym oddziale, będąc jej prezesem od września 2019 r. Od maja 2019 roku jest członkiem Zarządu O/O w Warszawie SKwP.

Jedna z inicjatorek wprowadzenia przez SKwP, drugiego - obok dyplomowanego księgowego - tytułu zawodowego certyfikowanego eksperta usług księgowych, jako odpowiedzi na uwolnienie zawodu księgowego. Pierwsze tytuły CEUK zostały nadane w O/O w Warszawie SKwP we wrześniu 2014 r.

Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki - kierunek Organizacja Przetwarzania Danych, Szkoły Głównej Planowania i Statystki (SGPiS) - dziś Szkoła Główna Handlowa (SGH).

Przez pierwsze 20 lat  działalności zawodowej pracowała  w dwóch  ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych, przechodząc wszystkie szczeble w zawodzie informatyka, zaczynając od analityka, poprzez programistę, projektanta, aż do wdrożeniowca zaprojektowanych przez siebie sytemów informatycznych, kierując kilkunastoosobowymi zespołami.

W 1999 roku uzyskała świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów, uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 1991 roku prezes zarządu informatycznej spółki z o.o., którą po kilku latach przekształciła w biuro rachunkowe.