menu
Ewa Komorowska
Ewa Komorowska
biegły rewident, skarbnik Zarządu Głównego SKwP, członek Zarządu SKwP Oddziału Okręgowego w Warszawie

Absolwentka Wydziału Ekonomii Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego, a także Podyplomowych Studiów Rachunkowości Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania, biegły rewident, dyplomowany księgowy SKwP, członek Zarządu SKwP Oddziału Okręgowego w Warszawie, skarbnik Zarządu Głównego SKwP, wykładowca.