Rejestracja menu
Katarzyna Adamska-Dutkiewicz
Katarzyna Adamska-Dutkiewicz
Wiceprezeska Zarządu i Główna Księgowa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Prezeska Spółdzielni Kooperatywa Pozarządowa

Wiceprezeska Zarządu i Główna Księgowa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Prezeska Spółdzielni Kooperatywa Pozarządowa.
Od 1999 roku prowadzi szkolenia, seminaria, poradnictwo dla organizacji pozarządowych.
Członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Autorka publikacji w zakresie rachunkowości oraz zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych.