Rejestracja menu
Stanisław Hońko
Stanisław Hońko
dr hab. Stanisław Hońko, pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego (Instytut Ekonomii i Finansów - IEIF), Katedra Rachunkowości, wiceprezes Zarządu Głównego SKwP.

Pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego (Instytut Ekonomii i Finansów - IEIF), Katedra Rachunkowości. Od 2019 r. przewodniczący Rady Naukowej IEiF. Od 2015 r. prezes Oddziału Okręgowego SKwP w Szczecinie, od 2019 r. wiceprezes Zarządu Głównego SKwP. Od 2020 r. przewodniczy Radzie Programowej Czasopisma „Rachunkowość”. Autor ponad trzystu publikacji, w tym również adresowanych do praktyków. Wieloletni wykładowca akademicki na wszystkich stopniach studiów, MBA, studiów doktoranckich i podyplomowych. Trener na szkoleniach dla praktyków. Prowadzi zajęcia na pierwszym i trzecim stopniu ścieżki certyfikacyjnej SKwP. Obszary zainteresowań naukowych: wycena w rachunkowości, międzynarodowe regulacje rachunkowości, historia rachunkowości oraz zawód księgowego. Doradca podatkowy (od 2019 r.)